Yük. Müh. Mimar Metin ERÖZÜ
1960-1970 Yılları Arasında Gerçekleşen Projeleri